Wymiana wlz-ów, czyli wewnętrznej linii zasilającej

WLZ to skrót od wewnętrznej linii zasilającej. Jest to fragment instalacji elektrycznej, który znajduje się pomiędzy przyłączem a główną rozdzielnią znajdującą się w budynku (np. na klatce schodowej). Dzięki WLZ można rozdzielić energię elektryczną, dzięki czemu będzie ona docierała do poszczególnych instalacji odbiorczych. Energia elektryczna, która przepływa przez WLZ jest niemierzona – dopiero płynie ona do urządzeń zajmujących się pomiarem rozliczeniowym prądu. Rodzaj WLZ jest uzależniony przede wszystkim od wielkości budynku i ilości znajdujących się w nim mieszkań.

Wymiana wlz-ów (wlz – wewnętrzna linia zasilająca – przewód zasilający pomiędzy klatką schodową a licznikiem)
  • Wlz-y wymieniamy na trójżyłowe lub pięciożyłowe z żyłą ochronną „PE” i o grubości zgodnej z występującymi obciążeniami;
  • Załatwiamy rozplombowanie i zaplombowanie licznika w zakładzie energetycznym w związku z wymianą wlz-u.